|
sajam |
opći uvjeti |
narudžbenica |
|
|

organizator | program |
izlagači |
dolazak |
smještaj |
|
početna |
e-mail |
|
|
|

NARUDŽBENICA ZA IZLAGANJE NA 4. OBRTNIČKOM I GOSPODARSKOM SAJMU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KRIŽEVCI, 09. -11. studeni 2001. godine

Naziv/tvrtka:

________________________________________________

Sjedište i adresa:

________________________________________________

Matični broj:

________________________________________________

Djetatnost:

________________________________________________

Osoba ovlaštena za zastupanje:

________________________________________________

Broj žiroračuna:

________________________________________________

Telefon/Fax:

________________________________________________

www:

________________________________________________

E-mail:

________________________________________________

Neopozivo naručujemo slijedeći izlagački prostor.

1. ZATVORENI - standardno opremljeni ___________ m2 po cijeni 164,00 kn/m2 (zidovi, pult 1,0x0,8m, stol, 4 stolice, visoka polica 1. 0x0,8x2,5 m, natpis-blok slova, priključak el.energije )

2. ZATVORENI - poluopremljeni ____________ m2 po cijeni 164,00 kn/m2 (zidovi, natpis-blok slova, priključak el.energije)

3. OTVORENI - ____________ m2 po cijeni 58,00 kn/m2

Molimo da naznačite ukoliko Vam je potrebna dodatna oprema (ne ulazi u cijenu standardno opremljenog prostora i obračunava se prema Cjeniku dodatne opreme)

Zaokružite Vaš odgovor: DA / NE

Prihvaćamo opće uvjete izlaganja i obvezujemo se na unos u sajamski katalog po cijeni od 100,00 kuna, te plaćanje naručenog prostora prema predračunu Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. zaključno s danom 06. studenog 2001, godine.

U navedene cijene nije uključen PDV.

(Mjesto i datum)
(Pečat i potpis)

 

_____________________ _ ____________________


Križevački poduzetnički centar d.o.o., I. Z. Dijankovečkog 3, 48260 Križevci, tel. 048/270-246, fax: 048/682-575, e-mail: kpc@kc.hinet.hr žr 31240-601-78581

Grad Križevci, Gradska uprava, I. Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, tel. 048/681-002, fax: 048/681-207

Koprivničko-križevačka županija, A. Nemčića 5, tel. 048/658-235, fax 048/658-234, e-mail: kckz@kc.hinet.hr

 

početna | sajam | organizator | program | izlagači | dolazak/smještaj
-
www.krizevci.net

-
izrada: 4m