ZAKONSKI PROPISI
Pravilnik o vinu
I. OPĆA ODREDBA
II. REGIONALIZACIJA VINOGRADARSKIH PODRUČJA
1. PODJELA NA REGIJE I PODREGIJE
2. PODJELA PODREGIJA NA VINOGORJA
VINOGRADARSKE ZONE PROIZVODNJE
III. OZNAKA KONTROLIRANOG PODRIJETLA VINA I PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
1. OZNAKA KONTROLIRANOG PODRIJETLA VINA
2. ELEMENTI ZA ODREĐIVANJE KAKVOĆE VINA
3. DOPUŠTENJE ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA S OZNAKOM KONTROLIRANOG PODRIJETLA
4. PROMET VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
IV. REGISTRACIJA PROIZVOĐAČA
V. UVJETI KOJE MORAJU IMATI PROSTORIJE ZA PROIZVODNJU I DRŽANJE VINA, DOPUŠTENA SREDSTVA I STRUČNA SPREMA RADNIKA
VI. DOPUŠTENI POSTUPCI I SREDSTVA U PROIZVODNJI MOŠTA I VINA
VII. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROIZVODI OD GROŽĐA I VINA
1. VINO
2. PREDIKATNA VINA
3. ARHIVSKO VINO
4. SPECIJALNO VINO
5. PJENUŠAVO VINO
6. DRUGI PROIZVODI OD GROŽĐA I VINA

7. PROIZVODI DESTILACIJE

8. SPOREDNI PROIZVODI U PRERADI GROŽĐA I PROIZVODNJI VINA

VIII. OZNAČAVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
1. OZNAČAVANJE VINA
2. OZNAČAVANJE DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA, MOŠTA I VINA
IX. POSEBNI UVJETI ZA STAVLJANJE U PROMET POJEDINIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
X. EVIDENCIJE U PROIZVODNJI I PROMETU VINA I PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA
XI. UZIMANJE UZORAKA PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA I ENOLOŠKIH SREDSTAVA
1. NAČIN UZIMANJA UZORAKA
2. BROJ UZORAKA KOJI SE UZIMA
3. DOSTAVA UZORAKA NA ANALIZU I OCJENJIVANJE
4. UZIMANJE UZORAKA U POSTUPKU STAVLJANJA U PROMET I DOBIVANJA OZNAKE KONTROLIRANOG PODRIJETLA
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Obrasci