Obrazac 1

UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA I VINA ZA PROMET

Redni broj
Datum prijave za upis u upisnik
Podaci o vinogradu
Bilješka
(broj i datum rješenja o zaštiti kontroliranog podrijetla ukoliko je zaštita utvrđena)
Naziv i sjedište proizvođača
Katastarska općina ili djelatnost
Broj katastarske čestice
Površina vinograda u ha
Broj
trsova
Površina pod sortama ili opstotna zastupljenost
Godina sadnje vinograda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
Ukupno:
1
1

 _________________________
Naziv i sjedište proizvođačaa

_____________________________
Naziv tijela kojemu se podnosi prijava
a
_____________________________
Sjedište tijela

Obrazac 2

 

 

 

 

PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK
PROIZVOĐAČA GROŽĐA I VINA ZA PROMET

u smislu članka 13. stavka 1. Zakon o vinu (Narodne novinebr 34/95) podnosim prijavu za upis u
Upisnik proizvođača grožđa i vina - promjena upisa u Upisniku pod brojem _______

Naziv katastarske
općine u kojoj se nalazi vinograd
Broj katastarske čestice
Površina vinograda u ha
Broj trsova
Naziv i postotna zastupljenost sorte
u vinogradu
Godina sadnje vinograda
Broj i datum rješenja o zaštiti kontroliranog podrijetla ukoliko je zaštita utvrđena
1
2
3
4
5
6
7

1

 

3

1

 


_____________________________
Naziv i sjedište proizvođača
a
_____________________________
Datum

Obrazac 3

 

 

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

u smisli članka 14. stavka 2. Zakon o vinu (Narodne novine 34/95)
prijavljujem
ovogodišnju proizvodnju grožđa, mošta i vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, te zalihe od ranijih godina.
Kao proizvođač grožđa, mošta i vina upisan sam u Upisniku proizvođača dana ___________ pod rednim brojem ______ .

Redni
broj
Sorta
grožđa
količina
ubranog
grožđa
Količina
prodanog
Količina
kupljenog
Ukupno
prerađeno
Otkup-
ljeno
vi-
na (hl)
Ovogo-
dišnja
proiz-
vodnja
vina (hl)
Zalihe
vina iz
ranijih
godina
(hl)
Ukupno
zalihe
vina
(hl)
Proizve-
deno
rakije
(hl)
Zalihe
rskije iz
ranijih
godina
(hl)
Ukupno
rakije na
zalihi
(hl)
NAPOMENA
Broj i datum
grožđa
(t)
mošta
(hl)
grožđa
(t)
mošta
(hl)
grožđa
(t)
mošta
(hl)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1

 

_____________________________
Potpis proizvođača
a

 

 


_____________________________
Naziv i sjedište proizvođača
a
_____________________________
Datum

Obrazac 4

 

 

EVIDENCIJA O OBAVLJENOM POPRAVLJANJU DROŽDINE (MASULJA)
ODNOSNO MOŠTA ŠEĆEROM ILI KONCENTRIRANIM MOŠTOM

Redni broj
Nabavljeno šećera (u mtc)
ili koncentriranog mošta (u
hl) sa sadržajem šečera % te
dobavljač i ulazna primka
Kategorija kakvoće: sor-
ta (sorte), količina (u hl), %
šećera u nepopravljenom
masulju ili moštu, oznaka
suda
Količina upotrebljenog
šećera (u mtc) ili koncen-
triranog mošta (u hl) i % šećera u koncentriranom
moštu
Broj rješenja na osnovu
kojeg se obavlja poprav-ljanje masulja ili mošta
Naziv objekta i datum
dodavanja šećera
1
2
3
4
5
6
1          
1          
1          
1          

 

_____________________________
Potpis proizvođača
a

 

 


_____________________________
Naziv i sjedište proizvođača
a
_____________________________
Datum

Obrazac 5

 

 

EVIDENCIJA O BISTRENJU MOŠTA I VINA KALIJEVIM FEROCIJANIDOM

Redni broj
Oznaka vina i posude u
kojoj je vino smješteno
Sorta i kakvoća
vina
Količina (hl)
Naziv institucije koja obavlja nadzor nad bistrenjem, broj i datum bistrenja, broj i
datum prijema upute te ime i prezime ovlaštenog djelatnika
Broj i datum dozvole za bistrenje
te ime i prezime djelatnika koji je
obavio bistrenje
Datum bistrenja,
količina i način davanja
kalijeva ferocijanida;
potpis odgovornog djelatnika
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1

 

Opis ostalih radnji u
postupku bistrenja
(datum i opis radnje)
Kada je bistrenje dovršeno i potpis odgovornog djelatnika
Datum uzimanja uzoraka nakon
filtriranja vina i dostave uzoraka
ovlaštenoj instituciji na analizu
Nalaz ovlaštene institucije
(broj i datum analize i
izdanog mišljenja)
Namjena vina nakon analize
(datum i potpis ovlaštenog
djelatnika)
8
9
10
11
12
1        
1        
1        
1        

 

_____________________________
Potpis proizvođača
a

 

 


_____________________________
Naziv i sjedište izvoznika
a
_____________________________
Datum

Obrazac 6

 

 

EVIDENCIJA O IZVOZU VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

Redni broj
Naziv proizvoda
Kategorija kakvoće
Izvezena količina
(u hl)
Zemlja uvoznica
Cijena franco
granica
Vrijednost izvoza
(u kn)
Napomena
1
2
3
4
5
6
7
8
1              
1              
1              
1              

Ova se evidencija dostavlja Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo 30. 06., 31. 08., 30. 11. tekuće godine

_____________________________
Odgovorna osoba
a

 

 


_____________________________
Naziv i sjedište uvoznika
a
_____________________________
Datum

Obrazac 7

 

 

EVIDENCIJA O UVOZU VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

Redni
broj
Naziv
proizvoda
Oznaka
kakvoće
Godina berbe
Namjena
uvezenih
proizvoda
Proizvedeno
novih
proizvoda
(u hl)
Proizvedeno
novih
proizvoda
(komada)
Pregled
kupaca
Količina po
kupcima
Stanje zaliha
Napomena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1                    
1                    
1                    
1                    

Ova se evidencija dostavlja Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo 30. 06., 31. 08., 30. 11. tekuće godine

_____________________________
Odgovorna osoba
a

 

 


_____________________________
Naziv i sjedište uvoznika
a
_____________________________
Datum

Obrazac 8

 

 

EVIDENCIJA O UVOZU VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA UVEZENIH U
POSUDAMA VEĆIM OD DVIJE LITRE - U RINFUZI

Redni
broj
Naziv
proizvoda
Oznaka
kakvoće
Godina berbe
Namjena
uvezenih
proizvoda
Proizvedeno
novih
proizvoda
(u hl)
Proizvedeno
novih
proizvoda
(komada)
Pregled
kupaca
Količina po
kupcima
Stanje zaliha
Napomena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1                    
1                    
1                    
1                    

Ova se evidencija dostavlja Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo 30. 06., 31. 08., 30. 11. tekuće godine

_____________________________
Odgovorna osoba
a