ZIMSKO PRSKANJE LOZE

Pošto znamo da mnoge bolesti i štetnici prezimljuju na svim organima vinove loze (korijenu, stablu, panju, rozgvi, pupovima, lišću), onda nije teško zaključiti da preventivnu zaštitu moramo početi provoditi već u fenofazi mirovanja pa sve do početka kretanja vegetacije. A da je to tako uvjerili su se vinogradari koji prošle godine nisu proveli preventivnu zaštitu na vrijeme, te su imali problema sa pepelnicom, crnom pjegavošću (fonopsisom) i grinjama.

slika 1

Prednost prskanja u fenofazi mirovanja (slika 1.) je ta što jednim prskanjem možemo suzbiti više bolesti i štetnika. Ovo prskanje provodimo od polovice veljače pa sve do polovice ožujka, zavisno o vremenskim uvjetima.

Prskanje obavljamo preparatima na bazi bakra, a prvenstveno je namijenjeno preventivnoj zaštiti od crne pjegavosti (fonopsisu). To je klasična bordoška juha (galica + vapno) u koncetraciji od 2-3%, ili gotovom tvorničkom bordoškom juhom u koncetraciji trostruko većoj nego je to propisano uputama proizvođača. Također možemo koristiti gotove tvorničke preparate u koncetraciji triput većoj od preporučenih na uputama, kao što su kuperblau, šampion i slični. Za bolju ljepljivost dodajemo sandovit i slično.

slika 2

Savjetujemo vinogradare koji u veljači vrše rezidbu vinograda, da prvo porežu vinograd i odstrane porezanu rozgvu, pa tek onda izvrše prvo prskanje. Odrezanu rozgvu treba što prije spaliti kako bi uništili bolesti i štetnike koji su prezimili u rozgvi. Po mogućnosti savjetujemo da sa stabla čokota ostružemo staru koru, jer u njoj također prezimljuju bolesti i štetnici. Čišćenje možemo izvesti rukavicama ili čeličnom četkom, pazeći da ne oštetimo provodne snopove na stablu čokota.

Neposredno pred kretanje vegetacije (slika 2), kad pupovi počinju napinjati, a temperatura zraka bude iznad 15°C, potrebno je izvršiti drugo zimsko prskanje kombiniranim preparatima kao što su kuperblau, šampion, gotova bordoška juha (bakreni preparati), te močivi sumporni preparati (kromosul i slično). Ovo prskanje namijenjeno je preventivnoj zaštiti od pepelnice, grinja i crvenog pauka.

slika 3

U fenofazi pupa (slika 3) preporučujemo organske fungicide, kao što su ditan, antrakol, euparen i sl. u kombinaciji sa uljnim preparatima, oleo ultracid, oleo ekalux, folidol ulje i drugi. Ovi preparati mogu se koristiti u kombinaciji s močivim sumporom (cromosul, sumporol i sl.). Ovim prskanjem suzbijamo prvenstveno grinje i pepelnicu koje prezimljuju u pupu, zatim crnu pjegavost (fonopsis ), grožđane moljce i štitaste uši.

slika 4

Pošto znamo da je prošle godine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj bilo velikih problema sa pepelnicom i grinjama preporučamo da se pridržavate naših savjeta kako bi imali manje problema sa bolestima i štetnicima tokom vegetacije.

Moramo vas upozoriti da je crna pjegavost (fonopsis) kronična bolest vinove loze, te moramo u preventivnoj zaštiti biti vrlo uporni kako bi ju suzbili. Stoga vam preporučamo, čim se pup otvori (slika 4), a mladice porastu 1-2 cm prskanje organskim fungicidima kao što je ditan, antrakol, poliram, euparen, ili sistemični preparati kao što su mikal, galben M, i sl.