LOZNI CRVAC (LOZNI MEDIĆ)

Lozni crvac ili lozni medić je jedna vrsta štitaste uši koja izlučuje mednu rosu. Na mednu rosu se naseljavaju gljive čadavice, a list izgleda kao da je poprašen prašinom. Ova uš tj. lozin crvac poznata je u prvom redu kao štetnik vinove loze, a javlja se i na agrumima. Raširena je u primorskim krajevima, a na kontinentalnom djelu se pojavljuje samo u staklenicima. Kao štetnik poznat je lozin crvac u Dalmaciji i primorju gdje zna u pojedinim godinama učiniti velike štete. Uglavnom se razvijaju od proljeća do jeseni, a u toplim krajevima i tokom zime. Na vinovoj lozi nalazimo je najčešće u pazušcima lišca, na peteljkovini, pupovima i na samom groždu. Za vrijeme sisanja izlučuje uš ne samo vosak kojim joj je tijelo u većoj ili manjoj mjeri pokriveno već i obilje medne rose. Ta medna rosa prekrije često lišce i bobe grožda, na kojima se onda razviju gljive čadavice što samo povećava štetnost te uši. Interesantno je da se ta uš za vrijeme suhog i hladnog vremena zavlači u zemlju i da tu siše sokove na korijenu loze.

Lozin crvac je vrlo štetna vrsta štitastih uši koja može svojim sisanjem hranjivih sokova i izlučivanjem medne rose učiniti veliku štetu u vinogradima a naročito ako se pojavi u jačoj mjeri u doba dozrijevanja grozda. Napadnuti grozdovi ne dozriju, vec grožde ostane kiselo.

Preventiva za suzbijanje ove uši je zimsko prskanje u fenofazi C-D (Oleo-ekaluks, Oleo-ultracid, Folidol ulje + preparati na bazi bakra), a u toku vegetacije štitaste uši mnogo su otpornije na insekticide koji se tada smiju upotrebljavati. Ti se štetnici mogu tada suzbiti samo u stadiju ličinki koje su najosjetljivije, pa prema tome tada koristimo sljedeće insekticide:
Rogor u koncentraciji 0,05-0,15%, Basudin, Radotion-E50 (manje otrovan) u koncentraciji 0,15-0,25%, Kromogor u koncentraciji 0,05-0,15%.