ULOGA BORA U ISHRANI VINOVE LOZE

Kako se očituje manjak bora na organima vinove loze (lišću, mladicama i bobicama)

Na lišću se zapažaju kružne, nekrotične mrlje žute boje (u bijelih sorti), a crvene (u crnih sorti). Kružne nekroze pojavljuju se prvo na rubu lišća, a zatim u sredini lista.
Manjak bora usporava i zaustavlja rast mladica, a rubovi lišća usporedno rastu (žbunjasti rast).
Internodiji ( razmaci između koljenaca se skraćuju).

Pri nedostatku bora otežana je cvatnja i oplodnja cvata jer je klijavost polena vrlo slaba, a kapica nad tučkom (pestićem) teško se odvaja (odlijepi), pa grozd ostaje rehuljav - sitnih bobica (sl.1). Kao i na lišću, tako i na bobicama, u nedostatku bora zamjećujemo žućkaste nekroze, a bobice često budu naborane.

Utjecaj tla na nedostatak bora

Češće se pojavljuje na kiselim tlima, kao i na vapnenim, gdje ph (kiselosti) prelazi 8, te na laganim, pjeskovitim tlima (zemljištu).
Računa se da vinova loza iz tla iznosi: 80 - 200 grama bora na 1 hektar. Smatra se da je vinogradsko tlo dovoljno opskrbljeno borom ako ono sadrži: 0,8 do 1 mg na 1 kg suhog tla.

Ako nedostaje bora treba ga putem tla dodati: Od 15 do 45 kg/ha, Više na težim, a manje na lakšim tlima. Treba se voditi računa da se u jednom turnusu doda 5 - 7 kg čistog bora po hektaru. Manjak bora možemo nadoknaditi folijarnom prihranom (putem lišća, u koncentraciji od 0,2 do 0,5 %, što posebno preporučujemo na vapnenim tlima, jer kao što je poznato vapno inaktivno veže (blokira) usvajanje bora na vapnenim tlima. Prskanje lišća provesti prije i poslije cvatnje.

Preparati na bazi bora

Solobur: u suhom stanju, otopiti i prskati tlo u konc. 0,25%
Borna kiselina: koristiti u konc. 0,20% Boraks: koristiti u konc. 0,3 - 0,5%, a protiv mraza u konc. 0,10% u kombinaciji sa 0,5% ureje.

NAPOMENA: U poljoprivrednim apotekama ili ljekarnama humane medicine bor se može nabaviti:

- kao boraks (jačine 10,5 - 11%)
- kao borna kiselina (17,5%)
- solobor u praškastom obliku za prskanje (tretiranje preko lista u konc. 0,25%)

Ako želimo koristiti solobor u suhom stanju, putem tla, treba ga prethodno otopiti u vodi i prskati tlo računajući da u jednom turnusu dodamo 5 - 7 kg čistog bora na 1 ha (10 000 m2)

NAPOMENA: Treba voditi računa da visok sadržaj bora u tlu ili vodi za natapanje tla toksično djeluje na vinovu lozu.

Mineralna gnojiva:

NPK 7:20:30 sadrži 0,5% bora (a dodaje se 320 - 440 kg/ha)
UREJA 46% sadrži 1% bora a dodaje se 150 - 220 kg/ha)
FOLIJARNA (tekuća gnojiva pod raznim tvorničkim nazivima kao što su FERTINA - G, BOROGIN, FOLIFERTIL i sl.)

Nedostatak makroelemenata kao što je dušik, fosfor, kalij, kalcij i mikroelemenata kao što je bor, mangan, molidben, željezo može se utvrditi folijarnom dijagnostikom u laboratorijima koji provode analizu tla.