Koprivničko-križevačka županija
Obavijesti sastavlja: Željka Oštrkapa-Međurečan, dipl.inž.agr. HZPSS
11. kolovoz 2003.

Obaviti tretiranje botriticidima Switch ili Mythos ako još uvijek niste. Karenca navedenih pripravaka iznosi 21 dana.
Bude li u drugoj polovici kolvoza i u rujnu najavljeno kišovito vrijeme, za kasnije će berbe biti potrebno ponoviti tretman ovim botriticidima (najkasnije 21 dan prije berbe).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo te vodite računa o karenci!

29. srpanj 2003.

Počela je faza promjene boje, odnosno omekšavanja boba kod ranijih sorti vinove loze. Voštana prevlaka na bobama postaje sve tanja, podiže se razina šećera u bobi te ona postaje povoljan supstrat za razvoj sive plijesni. Optimalni uvjeti za klijanje spora su temperatura 20-30° C i duže vlaženje grozda.
U vinogradima gdje prevladvaju ranije sorte vinove loze zonu grožđa možete tretirati botriticidima Switch ili Mythos.

U vrijeme kad su bobe dosegle 2/3 svoje veličine prestala je opasnost od zaraze boba peronosporom vinove loze, a u vrijeme omekšavanja i promjene boje boba prestaje i opasnost od zaraze boba pepelnicom.

Vinograde koji su tijekom ove noći oštećeni tučom potrebno je tretirati nekim od pripravaka na bazi bakra (Cuprablau Z, Kocide, Champion i sl).

Vinogradari koji kasnije sorte žele još jednom tretirati protiv pepelnice i peronospore mogu to učiniti primjenom pripravaka na bazi bakra i sumpora.

Vremenski uvjeti su povoljni za razvoj grinja. Vinograde u kojima lozine grinje svakog proljeća predstavljaju problem dobro je tretirati akaricidom da bi smanjili broj grinja koje će prezimjeti u pupu i napad u idućoj vegetaciji. Primijeniti možete Demitan (karenca 49 dana) ili Acarstin (karenca 42 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo te vodite računa o karenci i mogućnosti miješanja odabranih pripravaka!

16. srpanj 2003. 

Preventivnu zaštitu od plamenjače vinove loze obavite nekim pripravkom na bazi bakra (Cuprablau Z, Kocide, Champion i sl).

Protiv pepelnice možete mu dodati sumporni pripravak (Chromosul, Kalinosul, Thiovit).

Prije pripreme škropiva obavezno pročitajte uputu priloženu uz pripravak te obratite pozornost na mogućnost miješanja pripravaka.

04. srpanj 2003. 

Tijekom proteklog tjedna zabilježen je kritičan let leptira pepeljastog grozdovog moljca, a prema sumi efektivnih temperatura sada je vrijeme izlaženja gusjenica i optimalni rok za primjenu insekticida. Primijeniti možete pripravake Basudin, Laser ili neki od piretroida (Karate, Talstar, Decis, Rotor, Fastac, Direkt i sl.). Sintetski piretroidi pri visokim temperaturama osiguravaju zaštitu u kraćem periodu.

Još uvijek traje kritičan period za razvoj pepelnice te za zaštitu preporučamo pripravke Anvil, Folicur 250, Punch ili Topas 100 uz dodatak sumpornog pripravka (Chromosul, Kalinosul, Thiovit).

Tijekom ove vegetacijske sezone nije zabilježen jači potencijal peronospore vinove loze pa za ovo tretiranje preporučamo organske pripravke s dodatkom bakra (Bakreni antracol, Bakreni dithane).

Vinograde koji su jučer oštećeni tučom treba što prije tretirati nekim od pripravaka na bazi bakra radi što boljeg zacjeljivanja rana!

Vodite računa o mogućnosti miješanja odabranih pripravaka! Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

27. lipanj 2003. 

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze te je potrebno redovito obavljati pregled zdravstvenog stanja. Zaštitu je potrebno obaviti pripravcima Sabithane EC, Karathane, Falcon EC ili nekim od sumpornih pripravaka.

Ova vegetacijska sezona nije bila povoljna za razvoj peronospore zbog male količine oborina i zbog visokih temperatura (viših od 30°C u trajanju barem 6 sati) koje nepovoljno utječu na klijavost spora. U većini vinograda nema sporulacije te i unatoč vlaženju lista ne ostvaruju se nove infekcije. Za preventivnu zaštitu mogu se koristiti kontaktni fungicidi Antracol, Dithane M-45, Star 80, Captan, Merpan, Polyram DF.

Vinograde koji su zahvaćeni tučom najbolje je tretirati nekim od pripravaka na bazi bakra.

U vinogradima koji su u fazi zatvaranja grozda, a nije provedena zaštita od botritisa potrebno je obaviti tretiranje i nekim od pripravaka kao što su Teldor SC 500, Mythos SC ili Switch.

Zabilježen je let druge generacije grozdovih mojaca, a optimalni rok tretiranja objaviti ćemo u jednoj od narednih obavijesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, a tretiranje obavite pred večer kada je temperatura zraka nešto niža!

17. lipanj 2003. 

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice vinove loze. Vinogrdare upozoravamo na redovitu kontrolu zdravstvenog stanja vinograda osobito na osjetljivim sortama.
Za suzbijanje pepelnice preporučamo korištenje fungicida: Stroby DF, Crystal KS, Folicur 250 EW, Sabithane EC, Flamenco SC, Karathane. Prilikom odabira voditi računa da se preparati iz istih skupina ne koriste više od 3 puta tijekom jedne vegetacije. Ukoliko se primjete simptomi pepelnice preporučamo korištenje Falcon EC.

Vremenske prilike nisu pogodovale razvoju plamenjače te se zaštita može provesti kontaktnim fungicidima: Polyram DF, Dithane M 45, Antracol WP 70 i dr. Fungicidi Quadris SC i Cabrio top djeluju na obje navedene bolesti.

Pojedine sorte nalaze pred samim zatvaranjem grozda. U toj fenofazi važno je primjeniti fungicid za suzbijanje sive plijesni. Za sorte koje se nalaze u navedenoj fenofazi preporučamo fungicide Mythos ili Teldor SC 500.

Pripravci Sabithane EC, Karathane te sumporni pripravci na visokim temeperaturama mogu biti fitotoksični za lozu te je tretiranje potrebno provesti u večernijm satima pri nižoj temperaturi.

Prije pripreme škropiva obavezno pročitajte uputu priloženu uz pripravak te obratite pozornost na mogućnost miješanja pripravaka.

03. lipanj 2003. 

Tijekom proteklih nekoliko dana na području Županije bilježimo učestale pljuskove lokalnog karaktera. Na pojedinim lokalitetima palo je od 15 pa do 45 litara kiše (područje Koprivnice). Zbog povoljnih uvjeta za razvoj peronospore vinove loze vinogradarima preporučamo da provedu zaštitu sistemičnim fungicidima Ridomil Gold, Sandofan F, Galben F, Antracol combi, Mikal Flash, Vinner, Rival, Verita i sl.

Protiv pepelnice možete koristiti Stroby, Crystal, Falcon, Folicur 250. Sorte kojima je završila cvatnja treba zaštititi od botritisa pripravcima Kidan ili Mythos.

Prije pripreme škropiva obavezno pročitajte uputu priloženu uz pripravak te obratite pozornost na mogućnost miješanja pripravaka.

23. svibanj 2003. 

Tijekom 20. i 21. svibnja na području naše županije palo je od 7 do 10 litara kiše ovisno o lokalitetu mjerenja. Možemo pretpostaviti da je na područjima gdje je palo 10 i više litara kiše ostvarena primarna infekcija peronospore vinove loze.

Vinogradari tijekom ovog tjedna zbog kiše i jakog vjetra nisu mogli obaviti preporučenu zaštitu vinograda preventivnim pripravcima. Stoga preporučamo da do ponedjeljka obavite tretiranje sistemičnim privpravcima koji pred cvatnju i na lozi čiji su izboji 50 i više centimetara daju sigurniju zaštitu. Protiv peronospore vinove loze uptrijebite Mikal Flash, Vinner, Rival, Verita, Melody duo i sl.
Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti Stroby, Crystal, Falcon, i slični.
Pripravak Quadris možete koristiti za zaštitu od pepelnice, plamenjače i crvene paleži vinove loze.

Početkom svibnja zabilježili smo let pepeljastog grožđanog moljca, a ovih dana možemo pronaći i prve gusjenice. Intenzivan izlazak gusjenica očekujemo početkom tjedna pa vinogradari trebaju pregledati grozdiće te u slučaju jačeg napada (20-25 zapredaka na 100 grozdića) obaviti tretiranje insekticidom Basudin ili Reldan. Za suzbijanje grožđanih moljaca mogu se koristiti i sintetski piretroidi (Karate, Talstar, Decis, Rotor, Fastac, Direkt i sl.), no oni pri visokim temperaturama osiguravaju zaštitu u kraćem periodu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

20. svibanj 2003. 

U proteklih sedam dana nisu ostvareni uvjeti za infekciju peronospore vinove loze. Sinoptičari za večeras i sutra najavljuju kišu te stoga vinogradarima preporučamo da, ukoliko nisu, prije kiše obave preventivnu zaštitu nekim od fungicida Polyram, Antracol, Dithane M-45, Star 80, Mankozeb, Delan uz dodatak sumpornog pripravka protiv pepelnice (Chromosul, Thiovit).

Početkom svibnja zabilježili smo let pepeljastog grožđanog moljca, a ovih dana možemo pronaći i prve gusjenice. Iako intenzivan izlazak gusjenica očekujemo tek početkom idućeg tjedna vinogradari trebaju pregledati grozdiće te u slučaju jačeg napada obaviti tretiranje insekticidom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

13. svibanj 2003. 

S prvom obilnijom kišom očekujemo primarnu infekciju plamenjače vinove loze. Vinogradarima preporučamo da prije kiše obave preventivnu zaštitu vinograda nekim od fungicida Dithane M-45, Star 80, Mankozeb, Polyram, Antracol uz dodatak sumpornog pripravka protiv pepelnice.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

06. svibanj 2003. 

Obavijest vinogradarima

U proteklih tjedan dana prevladavalo je toplo i sušno vrijeme te nisu ostvareni uvjeti za razvoj infekcije crne pjegavosti na vinovoj lozi. Obzirom da i narednih dana očekujemo slične vremenske uvjete, preventivnu zaštitu obavite tek pred kišu. Pratite vremensku prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda, a dan ili dva prije najavljene kiše obavite prskanje nekim preventivnim kontaktnim pripravkom Dithane M-45, Star 80, Mankozeb, Folpan, Folpet, Polyram, Antracol. Navedenim sredstvima možete dodati pripravak na bazi sumpora (Chromosul, Kalinosul, Thiovit i sl.) koji smanjuje klijanje piknospora crne pjegavosti i preventivno štiti od infekcija pepelnice.

Lozine grinje, uzročnici erinoze i akarinoze ne čine značajnu štetu za topla vremena kada loza brzo kreće te suzbijanje uglavnom nije potrebno. Zabilježili smo pojavu crvenog voćnog pauka na listu te vinogradari trebaju obratiti pozornost na populaciju ove grinje i samo u slučaju jačeg napada obaviti tretiranje akaricidom (Demitan, Ortus, Pinoron, Neoron i sl..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

29. travanj 2003.

Obavijest vinogradarima!

Ovisno o sorti i lokalitetu, vinova loza se nalazi u fazi pojave zelenog vrška ili razvoju prvih listića. Ovo je period kada je vinovu lozu potrebno zaštititi od crne pjegavosti. Zaštita se obavlja preventivnim fungicidima kao što su Antracol, Dithane M-45, Star 80, Delan, Folpan, Folpet, Polyram. Važno je da loza bude zaštićena prije kiše!

U vinogradima gdje su prijašnjih godina problem predstavljale lozine grinje koje prezimljuju u pupu potrebno je u fazi razvoja prvih listića obaviti zaštitu Thiodanom ili Globalom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primjeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

15. travanj 2003. 
Obavijest vinogradarima

U fazi vunastog pupa vinove loze potrebno je obaviti prvu ovogodišnju zaštitu vinograda nekim bakrenim pripravkom (Cupprablau Z, Nordox super, Kocide DF, Champ F2).
Bakrenom pripravku možete dodati pripravak na bazi sumpora (Thiovit, Chromosul, Kalinosul) 0,8 posto koncentracije koji će smanjiti populciju lozinih grinja i negativno djelovati na klijanje piknospora crne pjegavosti.
Napominjem da o sorti i lokalitetu vinograda ovisi fenofaza vinove loze te da ovu zaštitu obavite ukoliko se vaš vinograd nalazi u fazi vunastog pupa.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

18. ožujak 2003. 

Obavijest vinogradarima

Podsjećamo Vas da rezidbom vinove loze započinje borba protiv crne pjegavosti. Zaraženu rozgvu koju prepoznajemo po srebrnkastoj boji i crnim točkicama (piknidima) potrebno je odstraniti rezom te iznijeti iz vinograda.