STANOVNIŠTVO

Domaćinstva prema broju članova i obitelji prema sastavu
porodična prema broju članova
8 i više
neporodična
Obitelji
Ukupno
svega
2
3
4
5
6
7
broj
domaćin-
stva
ukupno
članova
samačka
višečlana
svega
bračni par
bez djece
bračni par s djecom
majka s djecom
otac s djecom
RH
1544250
120045
322293
308510
361993
141581
67511
23638
14519
130387
274744
29461
1367106
370166
827281
140134
29525
Županija
40612
33022
8508
7893
8383
4290
2596
948
404
3474
6923
667
38109
12282
21508
3585
734
Križevci
6930
5707
1366
1338
1556
773
450
157
67
575
1108
115
6609
2081
3821
611
105
Sv. I. Žabno
1825
1489
434
286
304
231
144
68
22
193
304
32
1780
700
907
138
35
Sv. P. Orehovec
2617
2266
417
406
369
382
387
216
89
766
299
52
3031
1094
1615
259
63

Izvor: SLJHŽ-93, Zagreb, 1994.

 

Stanovništvo prema narodnosti, popis 1991.
Ukupno
svega
Hrvati
Crnogorci
Makedonci
Muslimani
Slovenci
Srbi
Albanci
Austrijanci
Bugari
Česi
Grci
Mađari
RH
4784265
4496429
3736356
9724
6280
43469
22376
581663
12032
214
458
13086
281
22355
Križevci b.o.
39060
38058
36925
13
27
30
46
927
31
-
-
15
-
20
Križevci - grad
11236
10766
10215
12
21
19
29
405
30
-
-
4
-
16
                             

 

Stanovništvo prema narodnosti, popis 1991.
Nijemci
Poljaci
Romi
Rumunji
Rusi
Rusini
Slovaci
Talijani
Turci
Ukrajinci
Vlasi
Židovi
ostali
čl. 170.
Jugosloveni
regionalna pripadnost
Nepoznato
RH
2365
679
6695
810
706
3253
5606
21303
320
2494
22
600
3012
73376
106041
45493
62926
Križevci b.o.
2
2
5
-
2
1
2
3
-
3
-
-
4
318
402
10
272
Križevci - grad
-
2
5
-
-
1
2
2
-
1
-
-
2
149
216
3
102
                                   

Izvor: Popis stanovništva 1991., dokumentacija 881, Zagreb 1992.

 

Broj stanovnika, površina, gustoća naseljenosti
Broj stanovnika
Površina u ha
Gustoća st. na km2
Križevci
22608
26187
86.3
Sv. Ivan Žabno
6000
16844
63.9
Sv. Petar Orehovec
10452
7822
74.2

Izvor: Popis stanovništva 1991., dokumentacija 841/92, Zagreb 1992.

 

Osnovni kontingenti stanovništva, popis 1991.
ukupno
0-6 god.
0-14 god.
0-17 god.
fertilni kont. 15-49 god.
radni kont. m. 15-64/ž.15-59 god.
65 i više
prosječna starost
indeks starenja
sv
22608
1882
4376
5289
-
14516
2744
37.4
70.0
m
10897
983
2212
2692
-
7614
971
35.6
52.2
ž
11711
899
2164
2597
5352
6902
1773
39.2
88.7

Izvor: SLJHŽ-94, str 486

 

Prirodno kretanje stanovništva (1994.)
živorođeni
umrli
prirod.prirast
sklop.brakovi
vit. indeksi
Županija
1387
1821
-434
658
76.2
Križevci
320
290
30
164
110.3
Sv. Ivan Žabno
75
93
-18
37
80.6
Sv. Petar Orehovec
84
151
-67
60
55.6

 

Umrli od nesretnih slučajeva, samoubojstva i ubojstava 1994.
ukupno
%
nesr. slučaj
ubojstva
samoubojstva
Županija
105
5.7
64
10
31
Križevci
23
7.9
14
5
4
Sv. Ivan Žabno
4
4.3
2
-
2
Sv. Petar Orehovec
10
66
8
-
2

 

Razvedeni brakovi prema trajanju, broju djece i kome su dodijeljena
trajanje braka
br. djece u braku
djeca su dodjeljena
Ukupno
1 g.
1-4
5-9
10-14
15-19
20 i više
0
1
2
3 i više
nepoz.
nema
mužu
ženi
m i ž
ost
RH
4667
77
1072
1206
824
620
868
1727
1752
1039
149
-
1727
335
2510
79
16
Županija
112
5
22
26
21
14
24
44
36
30
2
-
44
13
54
1
-
Križevci
35
1
9
9
7
4
5
13
11
11
-
-
13
5
16
1
-
Sv. Ivan Žabno
7
1
2
-
2
-
2
3
2
2
-
-
3
1
3
-
-
Sv. Petar Orehovec
5
-
-
1
-
1
3
2
-
2
1
-
2
-
3
-
-

Izvor: Dokumentacija br. 956, DZS-1995.